ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на интерес од угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 12.000,00 денари

21.05.2021 09:18:19


Јавен повик >>>
Барање >>>
Прилог: Понуда >>>