Јавен повик за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата

08.06.2021 13:30:23


Јавен повик >>>
Изјава >>>
Барање >>>