ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации

01.07.2021 10:37:36


Јавен повик >>>
Образец „Барање – КО 2021“ >>>
Образец: „Изјава-2021“ >>>
Образец „Изјава – Државна помош 2021“ >>>