ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО НЕДЕЛА, КАКО И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ И ПРИЈАВА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

10.01.2022 15:05:46


ИЗВЕСТУВАЊЕ >>>