Сектори во министерството

 

Офицер за заштита на лични податоци:

Валмира Шерифи – Виш соработник

е-маил: valmira.sherifi@economy.gov.mk

Контакт тел. 02 3093 452