Органи во состав

УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО

ул.„Михаил Цоков б.б. барака 7
(02) 3211-395
(02) 3227-521

Директор: Дениз Исмаили 

Кратка биографија >>>

Решение за именување на в.д. директор на Управата за немнско производство >>>