Министерство за економија

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Министерство за економија

ул.”Јуриј Гагарин” бр.15, Скопје

тел: 023093 – 432

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Верица Поп Ѓорчева

e-mail: Verica.avramovska@economy.gov.mk 

Министерство за економија – Управа за наменско производство

ул.”Михаил Цоков” бб., Скопје

тел: 075 462 058

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Владо Стојанов

e-mail: vlado.stojanov@economy.gov.mk 

Листа-слободен пристап до информации

ДОКУМЕНТИ

РЕГУЛАТИВА

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ВЕСТИ