Министерство за економија

Заменик министер

Зоран Маневски

Лични податоци:

-          Роден 1957 година во Куманово

-          Оженет, татко на две полнолетни деца

-          Живее во Куманово

Образование:

-          Дипломиран економист

Работно искуство:

-          Раководител на финансиско-комерцијален сектор во ЈП Водовод - Куманово

-          Државен секретар во Министерство за економија

-          Помошник директор во ЈП Чистота и зеленило – Куманово

-          Државен советник во Министерство за транспорт и врски

-          Државен секретар во Министерство за транспорт и врски

Активности:

-          Во два четиригодишни мандати Советник во Советот на Општина Куманово

-          Член на Комисија за урбанизам и градежништво при Совет на Општина Куманово 

-          Член на Комисија за буџет и финансирање при Совет на Општина Куманово