Полагање на стручни испити

Локација на испитен центар:
ул. Христо Смирненски бр. 30 ламела 1


(види на сликата)

 

 

СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

Камера 1

Камера 2