Бектеши-Наумов: Од денеска и во наредните 15 дена аплицирање за бескаматната кредитна линија Ковид 3 со грант компонента вредна 31 милион евра

16.12.2020 13:16:00

Скопје, 16.12.2020 година   Од денеска почнува да се реализира Ковид 3 бескаматната кредитна линија со грант компонента преку Развојната банка на Северна Македонија.

Јавниот повик е отворен за поднесување кредитни барања од денес до 30 декември 2020 година заклучно со 23:59 часот. Односно барања се поднесуваат вкупно 15 дена, информираа министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на Развојната банка на Северна Македонија, Кире Наумов.

Како што информираше министерот Бектеши, третата бескаматна кредитна линија се реализира со финансиска поддршка од Европска Унија преку активноста ЕУзаОтпорност од ИПА програмата во вкупен износ до 30 милиони евра и со буџетска поддршка од Министерството за економија во износ од 1 милион евра.

„Кредитната линија се однесува за микро и мали трговски друштва, трговци поединци и занаетчии чие работење е погодено од КОВИД-19, а се мери преку падот на приходите од најмалку 20 отсто. А во делот на грант-компонентата оваа кредитна линија се однесува за фирми основани од жени, како и млади лица и извозно ориентирани компании, како и компании кои работат на проекти за зелена економија, дигитализација, и слично. Ова е многу важна вест за домашните компании бидејќи ние во континуитет работиме за подобрување на нивната конкурентност и освојување на нови пазари. Заедно со Развојната банка ќе работиме оваа кредитна линија да биде целосно искористена, со оглед на тоа што од почетокот на аплицирањето интересот е голем“, кажа министерот Бектеши.

Министерот потенцираше дека целта е да се излезе во пресрет на стопанството во ова кризно време, да ја зголемат нивната ликвидност и да го искористат овој период за освојување на нови пазари.

Директорот на Развојната банка на Северна Македонија, Кире Наумов пак информираше дека од денеска, па во наредните 15 дена е отворена е-маил адресата kreditiranjecovid3@mbdp.com.mk за електронско аплицирање, а интересот е огромен кај компаниите што се гледа по исклучително високиот број на е-маил пораки испратени кон Развојната банка.

„Поради потребното време за да пристигнат барањата до нас, автоматските пораки за потврда за пристигната порака беа со задоцнување кон кредитобарателите.  Ова пак предизвика, оние кои испратиле документи, а не добиле автоматска порака да продолжат да го препраќаат истиот мејл повеќепати. Обемот на е-маил пораки испратени кон kreditiranjecovid3@mbdp.com.mk е најмалку осум пати над интересот покажан за Ковид2 кредитната линија.

 Меѓу кредитните барања има и такви кои доаѓаат од субјекти кои за жал, не спаѓаат во таргетот на кредитната линија и не се микро и мали трговски друштва, трговци поединци или занаетчии“ кажа директорот Наумов.

Директорот на Развојната банка упати апел до кредитокорисниците кои што веќе аплицираа да направат проверка дали имаат повратна порака и доколку немаат да проверат дали ги имаат прикачено сите прилози во е-маил пораката согласно упатството објавено на веб-страната на Разввојната банка.

Се очекува во текот на денот, а особено следните денови напливот од е-маил пораки да опадне, со што побрзо ќе се врши размена на е-маил пораки до банката и кон апликантите за кредит.

Како што информираа министерот Бектеши и директорот Наумов, кредитите ќе бидат без камата, со 3 години рок на отплата и вклучен грејс до 6 месеци, а ќе може да се користат за набавка на основни и обртни средства заради непречено финансирање на тековните активности и потребата од обртен капитал на субјектите.

Според условите на оваа кредитна линика Ковид 3, минимален износ на кредит за кој ќе може да се поднесе барање е 3.000 евра, а максималниот износ изнесува 5.000 евра за трговец поединец и занаетчија; и 15.000 евра за микро и мали трговски друштва, (ДОО, ДООЕЛ и слично).

Она што ја прави третата бескаматна кредитна линија различна е грант компонентата од 30% која корисниците на кредит од Ковид3 можат да ја добијат.

Грант компонентата се однесува на четири категории субјекти, и тоа:

-           Прва категорија субјекти се оние кои се управувани од жена, или пак имаат во сопственичката структура жена или жени со учество од најмалку 50%.

-           Втора категорија субјекти се оние кои се управувани од млади лица до 29 години согласно европската дефиниција за млади, или пак имаат млади во сопственичката структура од најмалку 50%.

-           Трета категорија субјекти се извознички компании, кај кои учеството на приходите од странство во вкупните приходи е најмалку 50%.

-           И четврта категорија е најширока, а се однесува на субјекти кои реализираат активности, односно проекти во областа на зелена економија, модернизација и дигитализација на деловните процеси преку набавка на опрема или воведување нов начин на продажба, како и иновација од аспект на воведување на нови производи и нови услуги.

Правото на грант можат да го остварат кредитокорисниците на Ковид3 по отплата на 50% од износот на кредитот, со поднесување на барање за грант до Развојната банка.

Со грант компонентата, преку давање дополнителен поттик да вратат само 70% од износот на кредитот, се обидуваме заедно со Европската Унија да испратиме една позитивна порака за подобрување на родовиот биланс кај микро, малите бизниси и занаетчиите.

Со обработка на кредитните барања ќе се отпочне по завршување на јавниот повик.